دخترم ستایش

هر کجا هستم ,باشم,آسمان مال من است.پنجره ,فکر,هوا,عشق,زمین مال من است.

شهریور 94
2 پست
تیر 94
1 پست
آبان 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
13 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست